کتاب شعر بازیگر «بدون تاریخ، بدون امضا» رونمایی می‌شود

جشن تولد فرشید اسماعیلی در اردوی آبی‌هانخستین کتاب شعر امیر آقایی، بازیگر و کارگردان رونمایی می‌شود. جشن تولد فرشید اسماعیلی