بازیگران جدید به «شنل» پیوستند/ عکس جدید باران کوثری

از انتظامی و نصیریان تا شکیبایی و مشایخی/ «خوشه چین» بزرگان را دور هم جمع کردبازیگران جدیدی همچون مسعود فروتن،