بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی اداره کل محیط زیست لرستان به مناسبت هفته دولت

بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، بانک برتر استان کهگیلویه وبویراحمد در سال ۱۳۹۵تا پایان هفته دولت بازدید از موزه