نامزدها این روزها کجا می‎روند؟/خبری از هاشمی طبا و جهانگیری نیست

تصاویر | ترامپ و همسرش در مراسم اعطای مدال به افسر مجروح آمریکایی در افغانستانمهر نوشت: آرام آرام به تاریخ