اینفوگرافیک | اجرای طرح تحول سلامت چه پبامدهایی داشت؟

سلطانی‌فر: تدارکاتچى فدراسیون‌ها نیستیم/ پول می‌دهیم، نظارت هم می‌کنیمدر اینفوگرافیک زیر دستاوردهای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت را می‌بینید.

اینفوگرافیک | دستاوردهای حوزه درمان در طرح تحول سلامت

روزنامه اعتماد: انتخابات خوب آن است که فردای انتخابات،فضای جامعه آرام باشددر اینفوگرافیک زیر دستاوردهای حوزه درمان در طرح تحول