اینتل کمپانی خودران موبیل‌آی را ۱۵.۳ میلیارد دلار خرید

ابراز نگرانی بوریس جانسون نسبت به اختلافات ترکیه و هلنداینتلِ آمریکا کمپانی مستقر در بیت المقدس و متخصص در فناوری