عکس | مجری قدیمی تلویزیون کنار عقاب و شهریار فوتبال ایران

جعفرزاده: دولت عاقل‌تر از آن است که در تله دلواپسان بیفتد/می‌خواهند دولت را در ماه‌های آخر اذیت کنندمحمود شهریاری، مجری