تساوی ایران و چین در نیمه اول/ شاگردان لیپی فعلا قسر در رفتند

گفتگو با تهیه‌کننده سریالی که صداوسیما به آنان اعتماد نکردنیمه اول دیدار تیم‌های ملی ایران و چین با نتیجه تساوی