پیام پروفسور سمیعی به دانش‌آموزان در روز اول مهر: روزهایتان را صرف تحصیل کنید

بازگشت همسر شهاب حسینی به تئاتر پس از ٢٠ سالایسنا نوشت: پروفسور مجید سمیعی در صفحه اینستاگرام خود، با انتشار

خاطره اینستاگرامی محسن رضایی از روز اول مدرسه؛ بابای من اسب نداشت…

پرتاب لنگه کفش به سوی حکمتیار در نماز جمعه هراتمحسن رضایی در اینستاگرام خود از چگونه به مدرسه رفتنش گفت.

اجرای ۶۴۵ نمایش در شش ماهه اول سال در آذربایجان شرقی/ تئاتر هنری فراگیر است

صدور پروانه استاندارد خمیر کاغذ برای اولین بار در لرستانمدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی تئاتر را هنری فراگیر