اوباما: حرفهای ترامپ به من قوت قلب داد/ برای کمک به ترامپ هر کاری بتوانم خواهم کرد

جهانبخش به اردوی تیم ملی اضافه شدایرنا نوشت: باراک اوباما روز چهارشنبه با ایراد سخنانی در کاخ سفید با لحنی