حفظ سرمایه انسانی اولین و مهمترین هدف پدافتد غیر عامل است

نام نویسی برای تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان آغاز شدحیدری معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: استحکام بخشی و رعایت