راه اندازی ورزشگاه‌های ویژه بانوان در اردبیل

فرار تـاجر از پرداخت هزینه های زندگی فرزندانمدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از راه‌اندازی ورزشگاه‌های ویژه بانوان در استان

راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری مشترکان برق در اردبیل

تامین 100 درصد سورگوم بذری کشور در استان اردبیلبا برنامه‌ریزی‌های انجام یافته امسال سامانه خدمات غیرحضوری مشترکان برق اردبیل با