کشفیات جدید از اولین اجداد شناخته شده انسان/ به اندازه دانه‌برنج با دهان‌های گشاد و البته در چین!

برگزاری ویژه برنامه گرامی داشت سال روز ورود امام خمینی(ره) به ایران در دانشگاه شهرکرد‎انسان‌ها از اول چهار دست و

بازیکنی که می‌گوید حد و اندازه کاپیتانی استقلال نیست

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 26دی 1395امید ابراهیمی امسال در یک بازی از ابتدا کاپیتان استقلال بود. صفحه اول روزنامه