انتقاد سیدحسن خمینی از نگاه کاریکاتوری به امام /داعیه‌داران اندیشه امام نمی‌دانند چند جلد کتاب دارد

همه به نفع پرسپولیس بازی می‌کنند/ سایپا ترمز ذوب‌آهن را کشیدایلنا نوست: یادگار امام می‌گوید: باید امام مشکل‌گشا و مشکل‌شناس