انتخاب رییس جدید هیات فوتبال لرستان همچنان بلاتکلیف / یکسال سرپرستی برای یک هیات

واکنش کرملین به ادعای اردوغانانتخابات هیاتهای فوتبال هر استان هر چهار سال یکبار برگزار و رییس هیات برای مدت چهارسال

انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات بویراحمد

جابجایی اثاثیه در ارومیه فقط باهماهنگی کلانتری محلهشت معتمد اصلی هیات اجرایی برگزاری انتخابات شورای شهر بویراحمد با حضور فرماندار