انتخاب معتمدین هیات اجرایی انتخابات بویراحمد

جابجایی اثاثیه در ارومیه فقط باهماهنگی کلانتری محلهشت معتمد اصلی هیات اجرایی برگزاری انتخابات شورای شهر بویراحمد با حضور فرماندار

انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها در تمامی استان‌های کشور

خطر فرونشست زمین در پنج منطقه تهرانتسنیم نوشت: سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا گفت: