دفتر امام جمعه گرگان: شایعه دستگیری معدن چیان کذب و با اهداف انتخاباتی بود

دیدار اعضای خانه کشاورز با مدیرعامل آب منطقه ای لرستانایرنا نوشت: دفتر نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه