دردسر المپیاکوس با رفتن انصاری‌فرد به اردوی تیم ملی ایران

تهدید به قتل جیمی واردی به جرم خیانت به رانیریتسنیم نوشت: یک سایت یونانی خروج انصاری‌فرد از المپیاکوس و پیوستن