اقدام‌های بانک مرکزی برای خدمت رسانی در اربعین امسال

فیلم | تقاضای بهنوش بختیاری از رئیس‌جمهور روحانیایرنا به نقل از دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشت: شبکه بانکی