ستاد کل نیروهای مسلح: اقتدار دفاعی ایران مرهون هوشمندی ارتشیان است

ادامه انتشار میراث علی معلم در غیاب او/ بیانیه رسمی «دنیای تصویر»ایلنا نوشت: ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با