500 زایر افغانستانی اربعین در پلدختر بازگشت داده شدند

مسئولان شادگان برای حل مشکلات مردم بهانه تراشی نکنندفرمانده انتظامی پلدخترگفت: در بازرسی از تردد زایران اربعین حسینی به مرز