افشین: درخواست رضایت‌نامه‌ام را به مدیرعامل استقلال دادم

روحانی:هر کاری می‌کنیم، می‌گویندانتخاباتی است/پاسخ به سوال مجری درباره کاندیداتوری در انتخابات /6مهاجم استقلال می‌گوید درخواست رضایت‌نامه خود را به