تاکید دوباره افتخاری برای اینکه خیال هواداران را راحت کند/سرمربی استقلال خارجی است

سیدرضا افتخاری تاکید کرده که سرمربی بعدی استقلال خارجی خواهد بود.