افتتاح ستاد اصولگرایان حامی روحانی/نعمتی: اصولگرایی فقط جمنا نیست

تهران سه میلیون حاشیه‌نشین داردایلنا نوشت:‌ نماینده مردم تهران تاکید کرد: اصولگرایی فقط جمنا نیست، بیرون از جمنا هم بسیاری