اعتراف اوباما به ناتوانی در توقف دانش هسته‌ای ایران /تقویت پدافند هوایی کشور در دولت دوازدهم

رزمایش مجدد ناتو در گرجستانتسنیم نوشت:وزیر دفاع گفت: ما در هر ۳ سطح ارتفاع پست، متوسط و بالا نیاز به