اظهارات روحانی درباره دلار،انتخابات،خرید هواپیما و کنسرت‌ها

طرح جدید وزارت صنعت، گمرک و مرکز اصناف برای حمایت از تجارت رسمیرییس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم از