اجرای طرح اصلاح الگوی جدید کشت در استان اردبیل / اقتصاد مقاومتی محور فعالیت های جهاد کشاورزی

زایمان طبیعی در زنجان؛ بالای شصت درصدشبستان نوشت: طرح اصلاح الگوی جدید کشت از جمله زعفران، عناب، پسته، بادام زمینی،‌