اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی برای آزادسازی میدان شهدای هسته‌ای اصفهان

زنجان؛ آماده باش خطرات چهارشنبه سوریشهردار اصفهان با بیان اینکه برای آزادسازی و اجرای میدان شهدای هسته‌ای بیش از ۱۲۵