اشتباهات بزرگ علیمنصور زیرک در استقلال

شمخانی:هیچگونه راهکار نظامی پایداری برای حل بحران‌های منطقه ای وجود نداردمدیرعامل استقلال گفته می‌خواهند برای منصوریان تمرین‌دهنده خارجی بیاورند و