سجاد افشاریان «اسکارلت دهه شصت» را به محل تولدش می‌برد

گلپا: «کارد سلاخ به دلم…» موسیقی است؟!‌سجاد افشاریان با کپشن «راهی به شیرازِ جان نمانده» از اجرای «اسکارلت دهه شصت»