سردار اسلامی :امنیت امروز جامعه نتیجه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده است

روحانی: سختگیری‌ها برای شبکه‌های اجتماعی را باید کم کنیم/اشاره مجری به فرزندان بیکار وزیر کشور/1سردار سلامی گفت :فرهنگ امروز جامعه