عدم رضایت از نظام اداری یکی از آسیب های اجتماعی است

دیدار بهرام رادان، آتیلا پسیانی، رضا یزدانی، سحر دولتشاهی و … با مقامات رسمی تایلند/ عکسجانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت