الاهرام: بیانیه اتحادیه عرب درباره حلب همسو با مواضع دشمنان تاریخی منطقه است

عکس | بیل گیتس در برج ترامپتسنیم نوشت: روزنامه الاهرام مصر نوشت: بیانیه اتحادیه عرب همسو با مواضع کشورهایی است