صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی ۲۰ درصد رشد یافته است

برای تکمیل استخر بلداجی 15 میلیارد ریال اختصاص یافتمعاون سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: صادارت استان در

کمبود ۲۵۰ باب کتابخانه در استان آذربایجان شرقی/ سرانه فیزیکی کتابخانه های استان ۲.۹ مترمربع است

طرح تحول سلامت به محلات وحدت رسیدمدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به تعداد جمعیت ساکن در