تزرا می: اولویت در سوریه، یافتن راه حل سیاسی است

امداد رسانی به ۱۰۶۴۱ سیل‌زده در سیستان و بلوچستان/ زمین رایگان برای روستاییان سیل‌زدهتسنیم نوشت: نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد که