استقلالِ شفر با همان تفکرات منصوریان به مصاف فولاد می‌رود

امکان پیش‌بینی و پایش سیل شدید، گردوغبار، آتش‌سوزی و… در فناوری فضایی ایرانبا گذشت چند روز از حضور سرمربی جدید،