استان مرکزی سومین استان برتر در پیشگیری از مواد مخدر بوده است

فعالیت های عمرانی بسیار خوبی در شهر اراک در حال اجرا می‌باشدقائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور