استاندار واسط عراق: زمینه ارتباطات بین ایلام و واسط مهیاست

برانکو: همیشه از تیم ملی حمایت می‌کنم/ افتخار می‌کنیم که هفت بازیکن ملی‌پوش داریماستاندارن ایلام و واسط در مراسم اختتامیه