کمر خم دانش‌آموزان زیر حجم بالای کتب درسی/ زمان کم کردن کتاب‌های درسی نرسیده است؟

مالزی سفیر کره شمالی را اخراج کردبحث کاهش حجم کتاب‌های درسی و هدفمند کردن آنها مدتی است که در دستور