از اعترافات ترامپ درباره نوشیدن الکل تا واکنش‌ به ضرب‌وشتم زن دستفروش فومنی/ پربازدیدهای ۲۹ آبان

پدران سوئدی چطور بچه‌داری می‌کنند؟ / این عکس‌ها را ببینیددر ۲۹ آبان، همچنان اظهارات ترامپ رئیس جمهور تازه به کاخ