تصویری از شوخی کاربران در فضای مجازی با دیدار ایران و سوریه

روحانی: ایران نقش مهمی در تحقق امنیت و ثبات جهانی داردبازی ایران و سوریه در زمینی باتلاقی در حال برگزاری