مختاباد: از پس گرفتن استعفای مسجدجامعی استقبال می‌کنیم

دادستان کل کشور: تذکرات درباره ایمن‌نبودن پلاسکو داده شده بود اما نباید به تذکر اکتفا می‌کردندعضو شورای شهر تهران درباره

از طرح‌ های فناورانه در جهت توسعه گردشگری سلامت حمایت می‌کنیم

پاسخ وزیر بهداشت به نارضایتی‌ها از طرح‌تحول‌سلامت: مردم که راضی هستند، خدا نگرانی مسئولان را برطرف کند!فرماندار اردبیل گفت: فرمانداری