از فاطمه معتمدآریا تا صابر ابر؛ راویان «غم‌نومه فریدون»

بادامچیان: یارانه احزاب را در اختیار ولی امر قرار دهنداثر چندرسانه‌ای «غم‌نومه فریدون» با حضور هنرمندانی هم‌چون ژاله علو، فاطمه