آخرین اخبار از دادگاه آمران حمله به علی مطهری در شیراز

احتمال سوزانده شدن اسناد داخل کنسولگری روسیه در آمریکاباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وکیل مدافع علی مطهری گفت: آخرین دفاعیات از