از طرح‌ های فناورانه در جهت توسعه گردشگری سلامت حمایت می‌کنیم

پاسخ وزیر بهداشت به نارضایتی‌ها از طرح‌تحول‌سلامت: مردم که راضی هستند، خدا نگرانی مسئولان را برطرف کند!فرماندار اردبیل گفت: فرمانداری