مسجدجامعی از شورای شهر تهران استعفا داد تا به کتابخانه ملی برود/ تصویری از نامه استعفا

اتفاقی که نیمکت‌نشینی مهدی رحمتی را تمدید کرد!احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، طی نامه‌ای به رییس شورای