وزیر دادگستری ترکیه به بازداشت بانکدار ارشد این کشور واکنش نشان داد

دولت ترامپ فروش سلاح به بحرین را از سر می‌گیردتسنیم نوشت: وزیر دادگستری ترکیه اقدام آمریکا در بازداشت یک بانکدار