حادثه برای تعدادی از بستگان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اردکان

عملکرد دولت در ثبات اقتصاد مثبت استایرنا نوشت: فرماندار اردکان یزد گفت: حال عمومی تعدادی از بستگان آیت الله هاشمی