قاسمی: فروش سلاح‌های انگلیسی به متجاوزین با ادعاهای خانم تراز می همخوانی ندارد

«آدم‌ها و لباس‌های‌شان» در ویترین کتابفروشی‌هاسخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلیس در سفر به