ایران به ادعاهای ضد ایرانی مقامات صهیونیستی و سعودی پاسخ داد

ترکیه خواستار اعزام نیروهای آمریکایی به سوریه شدسخنگوی وزارت امور خارجه به سخنان مقامات رژیم صهیونیستی و سعودی در مونیخ